webinar register page

Webinar banner
Webinar: Pla de Serveis Individualitzats i altres equips sanitaris i socials comunitaris
Les línies estratègiques 2017-2020 del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya, en el marc del Pla de Salut, especificaven com una de les accions a portar a terme la de finalitzar el desplegament dels serveis de gestió de casos PSI (Pla de Serveis Individualitzats) a tot el territori català, consolidant-se el seu desplegament en aquest període.

Al plenari del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions de juliol del 2020, es va presentar el nou document del Pla de Serveis Individualitzats com a resultat del treball d’un grup de professionals que tenien l’encàrrec d’actualitzar el funcionament dels equips de gestió de casos en Salut Mental i Addicions.

El desplegament dels equips PSI, amb l’actualització del seu marc tècnic de referència, juntament amb l’aparició de nous equips que treballen en l’entorn de proximitat de la persona atesa, han afavorit l’organització del webinar "Pla de Serveis Individualitzats i altres equips sanitaris i socials comunitaris” . El seu el propòsit és seguir avançant en el model PSI i en la confluència amb els altres equips d’intervenció de proximitat. En aquest sentit, proposem un format de taula amb sis ponents de diferents serveis/programes que treballen a la comunitat perquè comparteixin la seva experiència i coneixements en aquest àmbit.

Nov 25, 2021 10:00 AM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Comunicacio PSSJD.